Regulamin Zawodów Bydgoszcz Cycling Challenge 26 maja 2019

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Bydgoszcz Cycling Challenge jest Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy oraz  Ars Athletica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy.

Kontakt dla zawodników: biuro@bydgoszczcc.pl

II. CEL

 1. Upowszechnienie kolarstwa jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Promocja Bydgoszczy w kraju i na świecie.
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

III. INFORMACJE OGÓLNE

Zawody Bydgoszcz Cycling Challenge odbędą się 26 maja 2019 roku w Bydgoszczy.

Wyścig jest rozgrywany w samym centrum Bydgoszczy na Trasie Uniwersyteckiej na pętlach o długości 3,3km.

Formuła zawodów

1. Wyścig główny (eliminacje i finał)
Uczestnicy będą startować w wyścigach eliminacyjnych (rowery szosowe) walcząc o awans do wyścigu finałowego zgodnie z podziałem na grupy startowe i rodzaj roweru.
Dzięki podziałowi na kategorie rowerów, w Zawodach mogą wziąć udział kolarze szosowi, jak i zawodnicy na innych rowerach (np: górskich).

Rodzaje rowerów:
1) Rowery szosowe: wyłącznie klasyczne rowery szosowe, tzw. wyścigowe rowery kolarskie bez przystawek do jazdy na czas oraz rowery przełajowe
2) Rowerów inne: wszystkie rodzaje rowerów z wyłączeniem rowerów szosowych oraz czasowych
W wyścigach grupowych obowiązuje zakaz jazdy na rowerach czasowych (w tym z przystawkami do jazdy na czas) oraz na kołach o mniejszej ilości szprych niż 16.

Indywidualna jazda na czas
Zostanie także rozegrana druga konkurencja w formule Indywidualnej jazdy na czas na dystansie 10 kilometrów.

Zawody dla młodzieży i imprezy towarzyszące
Organizator zapewnia zawody kolarskie dla młodzieży z podziałem na różne kategorie wiekowe.


Harmonogram zawodów
Godzinowy podział grup startowych oraz przynależność zawodników do poszczególnych grup startowych dostępny będzie w Harmonogramie zawodów dostępnym w zakładce Harmonogram na stronie zawodów, najpóźniej 7 dni przed startem. Start zawodów jest planowany na godzinę 10:00.

Planowany harmonogram:

 • 10:00 – wyścig eliminacyjny, I grupa – biała (rowery szosowe)
 • 11:00 – wyścig eliminacyjny, II grupa – czerwona (rowery szosowe)
 • 12:00 – wyścig eliminacyjny, III grupa – niebieska (rowery szosowe)
 • 13:00 – wyścig, rowery w kategorii „inne”
 • 14:00 do 15:30 – Wielki Finał (rowery szosowe)
 • 15:30 – Trasa Uniwersytecka otwarta dla Bydgoszczan, rozgrzewka przed Indywidualną jazdą na czas
 • 15:30 – Zawody dla młodzieży
 • 16:00 – dekoracje (wyścig rowerów „innych” i Wielki Finał)
 • 16:30 – 18:30 – Indywidualna jazda na czas

Trasa
Trasa jest szybka, a jej profil zróżnicowany.
Wyścig jest rozgrywany na pętlach o długości ok 3,3 km przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym z asfaltem o doskonałej jakości.
Start i meta znajdować się będą na ul. Ogińskiego w Bydgoszczy w okolicy Centrum Handlowego Focus Mall Bydgoszcz.

Obowiązkowe wyposażenie zawodników
Zawodnicy muszą posiadać kask oraz sprawny rower z dwoma hamulcami. (tarczowe lub szczękowe). Obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych. Każdy z uczestników obowiązany jest do zastosowania się do przepisów o ruchu drogowym oraz zachowania należytej ostrożności podczas wyścigu.

Zasady obowiązujące zawodników
Obowiązuje ruch prawostronny, zabrania się wyjeżdżania na przeciwległy pas ruchu.
W momencie bycia wyprzedzanym przez zawodników z czołówki – zawodnik wyprzedzany jest obowiązany do zjazdu do prawej krawędzi i przepuszczenia zawodników dublujących oraz umożliwienia  bezkolizyjnego przejazdu tym zawodnikom.
Start do wyścigów eliminacyjnych i finałów odbędzie się z linii startu (start honorowy), start ostry na znak sędziego odbędzie się po ok. 300m.
Na trasie wyścigu oprócz zawodników będą się poruszać pojazdy obsługi wyścigu, sędziów oraz obsługi medialnej.
Osoby nie biorące udziału w Zawodach będą usuwane z trasy przez Policję I Służby Organizatora.
Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom sędziego, w tym nie wyprzedzania pojazdu sędziego przed sygnałem do startu ostrego.
Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy
W przypadku przewinień, sędzia może zastosować wobec zawodnika kary: upomnienia, czasowe oraz dyskwalifikacji.

Pomiar czasu
Czas będzie mierzony elektronicznie za pomocą chipów w numerach startowych. Kwestie sporne na mecie lub na premiach rozstrzygnie fotofinisz.

IV. KLASYFIKACJE i KATEGORIE

1. W ramach Bydgoszcz Cycling Challenge rozgrywane są:
A) eliminacje do wyścigu finałowego i finał w kategoriach rowerów szosowych (wyłącznie klasyczne rowery szosowe, tzw. wyścigowe rowery kolarskie bez przystawek do jazdy na czas)
B) wyścig rowerów innych (wszystkie rodzaje rowerów z wyłączeniem rowerów szosowych oraz czasowych)
C) Indywidualna jazda na czas
D) wyścig dla młodzieży w kategoriach 10-11, 12-13 i 14-15 lat
E) rodzinny przejazd rowerowy po Trasie Uniwersyteckiej

2. Wyścig eliminacyjny dla rowerów szosowych i wyścig rowerów innych rozgrywany jest w grupach startowych na następujących dystansach:
Rowery szosowe: 6 rund (ok. 21 km)
Rowery inne: 5 rund (ok. 18 km)

3. Finał dla rowerów szosowych jest rozgrywany w następujących dystansach:
Rowery szosowe: 10 rund (ok. 36 km)

4. Indywidualna jazda na czas jest rozgrywana na dystansie 3 pętli (ok.10 km)

5. Wyścig dla młodzieży jest rozgrywany na pętli od Ronda Wielkopolskiego do skrzyżowania trasy z ul. Moniuszki:
– 3 pętle (10-11 lat, 12-13 lat, ok. 3 km)
– 5 pętli (14-15 lat, ok. 5 km)

6. Warunki awansu do wyścigu finałowego
W wyścigach eliminacyjnych (dla rywalizacji na rowerach szosowych) do finału awansuje:

A) maksymalnie 10 zawodników z najwyższym wynikiem punktowym z każdego wyścigu eliminacyjnego.
Limit 10 miejsc może zostać zwiększony w przypadku gdy zawodnicy uzyskają taką samą ilość punktów.

B) 80 zawodników z najlepszymi czasami ze wszystkich wyścigów eliminacyjnych w danej klasyfikacji

C) 20 kobiet z najlepszymi czasami ze wszystkich wyścigów eliminacyjnych w danej klasyfikacji

Po eliminacjach punkty zerują się, a do rywalizacji brane są pod uwagę tylko wyniki osiągnięte w wyścigu finałowym.
W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów w danej klasyfikacji, zwycięzcą zostaje zawodnik, który osiągnął najlepszy wynik na mecie w wyścigu finałowym.
Warunkiem otrzymania nagrody w danej klasyfikacji jest ukończenie wyścigu finałowego w limicie czasu wyznaczonym przez organizatora.

7. Punkty przyznawane są na premiach:

a) górskiej (w okolicy szczytu wzniesienia Trasy Uniwersyteckiej)
b) sprinterskiej (znajduje się na linii startu/mety)
Premie przyznawane są według następujących zasad (na premii górskiej i sprinterskiej):

Rowery szosowe
1 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
2 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
3 okrążenie – I zawodnik 6 punktów, II zawodnik 5 punktów, III zawodnik 4 punktów, IV zawodnik 3 punkty, V zawodnik 2 punkty, VI zawodnik 1 punkt
4 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
5 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
6 okrążenie – I zawodnik 6 punktów, II zawodnik 5 punktów, III zawodnik 4 punktów, IV zawodnik 3 punkty, V zawodnik 2 punkty, VI zawodnik 1 punkt

Rowery inne
1 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
2 okrążenie – I zawodnik 6 punktów, II zawodnik 5 punktów, III zawodnik 4 punktów, IV zawodnik 3 punkty, V zawodnik 2 punkty, VI zawodnik 1 punkt
3 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
4 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
5 okrążenie – I zawodnik 6 punktów, II zawodnik 5 punktów, III zawodnik 4 punktów, IV zawodnik 3 punkty, V zawodnik 2 punkty, VI zawodnik 1 punkt

Rowery szosowe – punktacja finału
1 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
2 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
3 okrążenie – I zawodnik 6 punktów, II zawodnik 5 punktów, III zawodnik 4 punktów, IV zawodnik 3 punkty, V zawodnik 2 punkty, VI zawodnik 1 punkt
4 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
5 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
6 okrążenie – I zawodnik 6 punktów, II zawodnik 5 punktów, III zawodnik 4 punktów, IV zawodnik 3 punkty, V zawodnik 2 punkty, VI zawodnik 1 punkt
7 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
8 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
9 okrążenie – I zawodnik 2 punkty, II zawodnik 1 punkt
10 okrążenie – I zawodnik 6 punktów, II zawodnik 5 punktów, III zawodnik 4 punktów, IV zawodnik 3 punkty, V zawodnik 2 punkty, VI zawodnik 1 punkt

8. Warunki rozgrywania Indywidualnej jazdy na czas.

Podczas Indywidualnej jazdy na czas drafting (jazda na kole, w grupie) jest zabroniony,

Pomiędzy zawodnikami na trasie rowerowej musi być odpowiedni odstęp: minimum 10 metrów (od tylnego koła zawodnika poprzedzającego, do przedniego zawodnika jadącego za nim) lub 2 metry z boku. W przypadku wyprzedzania, zawodnik wyprzedzający ma 15 sekund na minięcie wyprzedzanego.
Od tego momentu wyprzedzany zawodnik ma 15 sekund na opuszczenie strefy 10×2 metry za zawodnikiem, który go wyprzedził (musi zwolnić).
W przypadku osób łamiących przepisy będą egzekwowane kary.
Pierwsze przewinienie – zatrzymanie zawodnika przez sędziego i oznaczenie jego numeru startowego.
Drugie przewinienie – zatrzymanie zawodnika przez sędziego, kolejne oznaczenie numeru startowego i pięciominutowa kara czasowa doliczana do rezultatu końcowego.
Trzecie przewinienie to zatrzymanie zawodnika i dyskwalifikacja.

Możesz poruszać się w strefie 10x2m za lub obok innego zawodnika jeżeli:
– wyprzedzasz rywala, lecz nie dłużej niż przez 15 sekund,
– kolarze zwalniają ze względów bezpieczeństwa,
– jesteś w trakcie skrętu lub nawrotu przekraczającym kąt 90 stopni.

Powyższe kary dotyczą również takich przewinień jak: blokowanie i utrudnianie wyprzedzania, niesportowe zachowanie.

9. Klasyfikacje (nagrody przyznawane w wyścigach finałowych, osobno dla rowerów szosowych i innych):
Generalna
– zawodnik/zawodniczka, którzy jako pierwsi przekroczą linię mety w wyścigu finałowym, nagradzane są trzy pierwsze miejsca
Klasyfikacja generalna nie dublują się z nagrodami w kat. górskiej i sprinterskiej. To znaczy, że jeżeli zwycięzca zawodów zajmuje też 1 miejsce w jednej lub dwóch z pozostałych kategorii indywidualnych, to przechodzą one na kolejnego zawodnika z najwyższym wynikiem punktowym w tej kategorii.
Górska – zawodnik/zawodniczka, którzy zdobędą największą ilość punktów na premiach górskich w wyścigu finałowym
Sprinterska – zawodnik/zawodniczka, którzy zdobędą największą ilość punktów premiach startu/mety w wyścigu finałowym
Najlepszy zespół – suma miejsc trzech zawodników najwyżej sklasyfikowanych w wyścigu finałowym, którzy w polu „zespół” w formularzu rejestracyjnym wpiszą taką samą nazwę zespołu (najniższa suma miejsc 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników na mecie wyścigu finałowego)
Jazda Indywidualna na czas – zawodnik/zawodniczka, którzy najszybciej pokonają trasę podczas indywidualnej jazdy na czas, nagradzane są trzy pierwsze miejsca
Najbardziej wszechstronny – zawodnik/zawodniczka – za najniższą sumę miejsc w starcie finałowym i w indywidualnej jeździe na czas

Kategorie wiekowe w Wielkim Finale i Wyścigu na rowerach innych:
Rowery szosowe:
K1/M1 – do 30 lat
K2/M2 – od 31 do 40 lat
K3/M3 – powyżej 40 lat
Warunkiem klasyfikacji w kategorii wiekowej w Rowerach szosowych jest awans i udział w Wielkim Finale.
 
Rowery inne:
K1/M1 – do 40 lat
K2/M2 – powyżej 40 lat
 
Nagrody z grup wiekowych nie dublują się z nagrodami w OPEN (miejsca 1-3 OPEN nie są brane pod uwagę w nagradzaniu zawodników w kategoriach wiekowych).

10. Do eliminacji i finału dopuszczane są rowery w dwóch kategoriach:
a) Rowery szosowe (wyłącznie klasyczne rowery szosowe, tzw. wyścigowe rowery kolarskie bez przystawek do jazdy na czas), w tym rowery przełajowe
b) Rowery inne (wszystkie rodzaje rowerów z wyłączeniem rowerów szosowych oraz czasowych)
Do indywidualnej jazdy na czas dopuszczone są wszystkie typy rowerów.

Zawodnicy startują w wyścigu eliminacyjnym dla danej kategorii roweru, do których zostaną przydzieleni według kategorii wiekowych.
Organizator ogłosi przydział do fal startowych najpóźniej 3 dni przed dniem rozegrania zawodów.

V. NAGRODY

 1. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród na tablicy ogłoszeń przed sceną zostaną podane wyniki miejsc na podium wszystkich klasyfikacji i kategorii wiekowych wraz z podaniem czasu i klubu w celu przygotowania się zawodniczek i zawodników do wyjścia na podium.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Generalnej oraz Jazda Indywidualna na czas otrzymają pamiątkowe trofea i drobne nagrody rzeczowe.
 3. Zdobywcy 1 miejsca w klasyfikacji: Górska, Sprinterska, Zespołowa oraz Najbardziej Wszechstronny Zawodnik/Zawodniczka otrzymają pamiątkowe trofea oraz drobne nagrody rzeczowe.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.
 5. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie zawodów, odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania nagród i negatywny wynik kontroli antydopingowej.
 6. Członkowie zespołów są także klasyfikowani indywidualnie.VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie. Osoby w wieku od 16 do 18 lat mają możliwość wystartowania w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, złożoną osobiście za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego w biurze zawodów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Bydgoszcz Cycling Challenge robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.
 3. Każdy startujący zobowiązany jest do startu w zawodach w pełni sprawnym kasku rowerowym.
 4. Podczas zawodów obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu elektronicznego z użyciem słuchawek.
 5. Każdy startujący zobowiązany jest do startu w zawodach na rowerze wyposażonym w sprawne 2 hamulce (tarczowe lub szczękowe).Uczestnik może startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony. Rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe, napędzać go może tylko siła mięśni nóg. Zabronione jest z korzystanie z tylnego lub przedniego koła pełnego, tzw. dysku oraz przystawek czasowych podczas wyścigów eliminacyjnych I finałowych.W czasie indywidualnej jazdy na czas uczestnicy mogą startować na rowerach czasowych (z dyskiem oraz przystawką do jazdy na czas).
 6. Prawa startu mają zawodnicy Elity/U23 posiadający aktualną licencję PZKol, ale nie będą oni sklasyfikowani w oficjalnych wynikach zawodów. W zawodach nie mogą brać udziału zawodnicy odbywający karę zawieszenia lub dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących. Zawodnicy Elity/U23 zobowiązani są do zaznaczenia w formularzu rejestracyjnym zawodów przynależności do danej kategorii (Elita/U23) pod rygorem dyskwalifikacji.
 7. Dodatkowo w wyścigu dla młodzieży dopuszcza się do startu zawodniczki i zawodników w wieku 10-16 lat pod warunkiem przedstawienia podpisanego oświadczenia Opiekuna Prawnego na start w zawodach. Oświadczenie będzie dostępne na stronie Organizatora a także będzie dostępne w biurze zawodów I jego podpisanie oraz osobisty odbiór pakietu przez Opiekuna Prawnego jest warunkiem odebrania pakietu startowego na zawody dla młodzieży. Opiekun Prawny bierze na siebie pełną odpowiedzialność za start w zawodach dziecka. Opiekun prawny ponosi ryzyko związane ze startem swojego podopiecznego w zawodach. Zawodnicy i Opiekunowie Prawni przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Opiekun Prawny akceptując regulamin potwierdza, iż stan zdrowia podopiecznego pozwala na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody Bydgoszcz Cycling Challenge.
 8. Uczestnik musi posiadać otrzymane od organizatora numery startowe i przymocować je we wskazanych w instrukcji miejscach:
  – numer na kask
  – numer z chipem na sztycę
  Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z Bydgoszcz Cycling Challenge pod groźbą dyskwalifikacji.
 9. W przypadku utraty lub zniszczenia numeru startowego/chipa istnieje możliwość wydania nowego numeru startowego/chipa. Opłata manipulacyjna za wydanie nowego numeru wynosi 20 złotych.
 10. Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy nie zostaną ujęci w klasyfikacji końcowej. W sytuacjach szczególnych organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.
 11. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasach Bydgoszcz Cycling Challenge.
 12. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
 13. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie Bydgoszcz Cycling Challenge, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zawodach w trakcie trwania Bydgoszcz Cycling Challenge poprzez zejście z trasy w specjalnie wyznaczonym miejscu przez Organizatora.
 14. W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
 15. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do Bydgoszcz Cycling Challenge będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bydgoszczcc.pl
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do 19 maja 2019, bądź do wyczerpania limitu uczestników. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia.
 3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (w wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).
 4. Limit uczestników w Bydgoszcz Cycling Challenge wynosi 800 osób dla wyścigu szosowego, 200 osób dla rowerów innych oraz 300 w wyścigu jazdy indywidualnej na czas. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz do zmiany limitu uczestników.
 5. Opłata startowa za udział w Bydgoszcz Cycling Challenge w zależności od terminu wpłaty wynosi:

Opłata wpisowa za wyścig główny
Pierwsze 50 rejestracji: 49 zł
Rejestracje od 51 do 250 zarejestrowanych zawodników: 59 zł
Od do 30 kwietnia 2019: 69 zł
Od 1 maja do 19 maja 2019: 79 zł
W dniu zawodów: 99 zł

Opłata wpisowa za indywidualną jazdę na czas
Dla zawodników startujących w wyścigu głównym: 29 zł
Start tylko w indywidualnej jeździe na czas: 39 zł

 1. Wpłat można dokonywać tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności połączonego z formularzem zapisów.
 2. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest pojawienie się na liście osób z potwierdzoną płatnością.
 3. Faktury (nie VAT) wystawiane będą na żądanie uczestnika zgłoszone w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty.
 4. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 5. Wejście do strefy startu jest możliwe pod warunkiem posiadania: opaski zawodnika, sprawnego roweru z dwoma hamulcami i oznaczonego naklejkami, oraz zapiętego kasku kolarskiego.
 6. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok.
 7. Zrezygnowanie ze startu przez zawodnika nie uprawnia go do zwrotu wniesionej opłaty wpisowej, a wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Bydgoszcz Cycling Challenge otrzymuje:

– numery startowe z chipem do pomiaru czasu,
– medal na mecie,
– upominki od sponsorów i partnerów imprezy,

Biuro Zawodów
W sobotę, 25 maja Biuro Zawodów mieści się w C.H. Focus na poziomie 0.
Godziny otwarcia: 9:00 – 21:00
W dniu startu pakiety można odebrać od godziny 8:00 do godziny 15:00 w namiocie zlokalizowanym w okolicy Startu/Mety

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Bydgoszcz Cycling Challenge będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.
 2. 2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Bydgoszcz Cycling Challenge obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Bydgoszcz Cycling Challenge. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów.. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów.Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
 7. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami Bydgoszcz Cycling Challenge należy składać mailowo wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: kontakt@bydgoszczcc.pl w terminie 7 dni.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące zawodów Bydgoszcz Cycling Challenge organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów Bydgoszcz Cycling Challenge będzie ostateczna.X. UWAGI KOŃCOWE
 1. Wszystkich uczestników Bydgoszcz Cycling Challenge obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie i udostępnianie podanych przez niego danych osobowych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych oraz na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
 7. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w swojej grupie startowej, umieszczenia numeru startowego na rowerze oraz na kasku rowerowym (z przodu i z lewej strony) – pod karą dyskwalifikacji.
 8. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 10. Po zakończeniu zawodów może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać bezwzględnie.
 11. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.bydgoszczcc.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bydgoszcz Cycling Challenge odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów.
 13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala mu na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku jakim są zawody Bydgoszcz Cycling Challenge.
 14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie zawodów bez podawania przyczyny. Zmieniony regulamin zawodów będzie dostępny dla zawodników na stronie internetowej www.bydgoszczcc.pl